CU Community
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
พฤษภาคม 26, 2019, 01:26:25 AM

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ค้นหา:     การค้นหาขั้นสูง
ยินดีต้อนรับสู่  CU Community Forums กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่่านจะเป็นชุดเดียวกับที่ใช้บริการต่างๆของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
505 กระทู้ ใน 204 หัวข้อ โดย 115 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: Phannipha
* หน้าแรก ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
+  CU Community

(ปิดรับความคิดเห็น) ร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุงตามร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. แล้ว 03/01/51
ไม่มีกระทู้ใหม่ [9/1] ร่างประกาศฯ เรื่องส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 04, 2008, 03:19:11 PM
ใน Re: [9/1] ร่างประกาศฯ เร... โดย Chaksin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [9/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 04:30:56 PM
ใน - สำนักงานสภามหาวิทยา... โดย CU
ไม่มีกระทู้ใหม่ [10/1] ร่างประกาศฯ เรื่องการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
2 กระทู้ ใน
2 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 04:51:08 PM
ใน - การรับเข้าสมทบ โดย CU
ไม่มีกระทู้ใหม่ [10/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 04:52:00 PM
ใน [10/2] ร่างข้อบังคับ... โดย CU
ไม่มีกระทู้ใหม่ [11/1] ร่างประกาศฯ เรื่องการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
2 กระทู้ ใน
2 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:15:29 PM
ใน - การจัดการศึกษาและวิ... โดย CU
ไม่มีกระทู้ใหม่ [11/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:17:25 PM
ใน [11/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่... โดย CU
ไม่มีกระทู้ใหม่ [15] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 17, 2008, 01:00:31 AM
ใน Re: [15] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Nat
ไม่มีกระทู้ใหม่ [19/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 09, 2008, 11:49:22 AM
ใน [19/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่... โดย @CU
ไม่มีกระทู้ใหม่ [19/3] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 11, 2008, 12:48:04 AM
ใน Re: [19/3] ร่างข้อบังคับ... โดย Nat
ไม่มีกระทู้ใหม่ [19/4] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤษภาคม 14, 2008, 11:57:47 AM
ใน Re: [19/4] ร่างข้อบังคั... โดย Theeraporn
ไม่มีกระทู้ใหม่ [19/5] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 05, 2008, 12:08:07 PM
ใน [19/5] ร่างข้อบังคับฯ ว่... โดย @CU
ไม่มีกระทู้ใหม่ [21/1] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
72 กระทู้ ใน
15 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ เมษายน 09, 2008, 11:20:21 AM
ใน Re: หมวด ๑๐ วันเวลาปฏิบั... โดย Witchakorn
ไม่มีกระทู้ใหม่ [21/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 04, 2008, 05:49:37 PM
ใน Re: [21/2] ร่างข้อบังคับ... โดย Chaksin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [21/3] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ
11 กระทู้ ใน
7 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2008, 12:30:17 AM
ใน Re: หมวด ๒ การพัสดุของมห... โดย Nat
ไม่มีกระทู้ใหม่ [21/4] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 04, 2008, 10:01:48 AM
ใน [21/4] ร่างข้อบังคับฯ ว่... โดย CU
ไม่มีกระทู้ใหม่ [22] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 04, 2008, 09:57:43 AM
ใน [22] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [23] [55/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะวุฒยาจารย์และการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 04, 2008, 11:07:47 PM
ใน Re: [23] [55/2] ร่างข้อบ... โดย Theeraporn
ไม่มีกระทู้ใหม่ [24] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์
3 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2008, 08:25:40 PM
ใน Re: [24] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Theeraporn
ไม่มีกระทู้ใหม่ [25] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
3 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2008, 06:14:03 PM
ใน Re: [25] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Chaksin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [26] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะวุฒยาจารย์
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 04, 2008, 08:47:33 AM
ใน [26] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [28] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 04, 2008, 08:46:34 AM
ใน [28] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [31] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 04, 2008, 02:22:02 PM
ใน Re: [31] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Nat
ไม่มีกระทู้ใหม่ [34] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
4 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2008, 12:33:50 AM
ใน Re: [34] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Nat
ไม่มีกระทู้ใหม่ [36] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 14, 2008, 09:56:05 PM
ใน Re: [36] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Nat
ไม่มีกระทู้ใหม่ [37] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริหารคณะ สำนักวิชา และวิทยาลัย
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤษภาคม 30, 2008, 10:29:06 PM
ใน Re: [37] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Theeraporn
ไม่มีกระทู้ใหม่ [38/1] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
3 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 16, 2008, 11:52:37 AM
ใน Re: [38/1] ร่างข้อบังคับ... โดย Somphot
ไม่มีกระทู้ใหม่ [38/2] [41] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:38:22 PM
ใน [38/2] [41] ร่างข้อบังคั... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [42] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยประกันคุณภาพ
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:36:27 PM
ใน [42] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [44] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอนและการวัดผล
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:35:29 PM
ใน [44] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [45] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:33:56 PM
ใน [45] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [46] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
12 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2008, 10:28:59 AM
ใน Re: [46] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Pastra
ไม่มีกระทู้ใหม่ [48] ร่างประกาศฯ เรื่องกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2008, 07:38:31 PM
ใน Re: [48] ร่างประกาศฯ เรื... โดย Soraj
ไม่มีกระทู้ใหม่ [55/1] ร่างประกาศฯ เรื่องตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:28:51 PM
ใน [55/1] ร่างประกาศฯ เรื่อ... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [57] [58] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:27:42 PM
ใน [57] [58] ร่างข้อบังคับฯ... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [59]ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านามสำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
0 กระทู้ ใน
0 หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ [61] [66/1] ร่างประกาศฯ เรื่องปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2008, 10:31:13 AM
ใน Re: [61] [66/1] ร่างประก... โดย Narong
ไม่มีกระทู้ใหม่ [62]ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 31, 2008, 02:43:20 PM
ใน Re: [62]ร่างข้อบังคับฯ ว... โดย Vorapol
ไม่มีกระทู้ใหม่ [63]ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยประกาศนียบัตรและอนุปริญญา
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:13:31 PM
ใน [63]ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [64] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:12:18 PM
ใน [64] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [65] ร่างประกาศฯ เรื่องกำหนดลักษณะและส่วนประกอบของครุยพระบรมราชูปถัมภกฯ
0 กระทู้ ใน
0 หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ [66/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
1 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 03, 2008, 05:00:32 PM
ใน [66/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่... โดย @admin
ไม่มีกระทู้ใหม่ [67] ร่างประกาศฯ เรื่องการกำหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
0 กระทู้ ใน
0 หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ [68/1] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบนิสิต
2 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 31, 2008, 02:40:41 PM
ใน Re: [68/1] ร่างข้อบังคับ... โดย Vorapol
ไม่มีกระทู้ใหม่ [68/2] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
8 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2008, 08:36:54 PM
ใน Re: [68/2] ร่างข้อบังคับ... โดย Thawatchai
ไม่มีกระทู้ใหม่ [78] ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
8 กระทู้ ใน
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ มีนาคม 23, 2008, 01:20:20 PM
ใน Re: [78] ร่างข้อบังคับฯ ... โดย Theeraporn
ไม่มีกระทู้ใหม่ ความคิดเห็นอื่น
47 กระทู้ ใน
21 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤษภาคม 29, 2008, 09:32:18 AM
ใน Re: เรียนถามคุณwitchakor... โดย Witchakorn


CU Community - ศูนย์กลางข้อมูล
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 204
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 505
กระทู้ล่าสุด: "Re: [37] ร่างข้อบังคับฯ ..." (พฤษภาคม 30, 2008, 10:29:06 PM)
ดู 10 กระทู้สุดท้าย
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 115
สมาชิกล่าสุด: Phannipha
ผู้ใช้งานขณะนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

Powered by MySQL Powered by PHP CU Community | Powered by SMF 1.0.23.
© 2006, Simple Machines LLC. All Rights Reserved.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!